درب ضد سرقت صنایع فلزی یاور

  • قادر به نصب شیشه و طلاق پلی کربنات و ...

  • با قابلیت تامین نورقابل توجهی ، که امنیت ان باورقهای پانچ و ...

  • با چشمه های مختلف ،به سلیقه مشتری ،وبارنگ دلخواه

  • بدون محدودیت اندازه قابل اجرا و تولید می‌باشند

  • تعداد قفل امنیتی آن هم به سلیقه، مشتری اضافه یا کم میشود