آگهی استخدام

جهت تکمیل کادر ( تحویل و تولید)
صنایع فلزی یاور
به یک نفر راننده و یک نفر جوشکار( تولید حفاظ بوته ای) نیازمند است .باضمانت.
با حقوق و بیمه .
ترجیحا آشنا باشد .

برای اطلاعات بیشتر از آگهی استخدام با شماره های زیر تماس بگیرید.

09391410343 ذویاور

03432446367 دفتر

 

یا به آدرس کرمان – خیابان 24 آذر انتهای کوچه 33 مراجعه فرمایند